Tạo Thông tin cơ bản(Bắc buộc)


Thứ Sáu, Ngày 03-12-2021 09:36:17, : 781.

Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin cho Cửa hàng của bạn.
1.1 Làm tuần tự các bước như hình ảnh.

Bước 2: Thêm TokenID từ nhà vận chuyển mà các Shop gửi hàng.
2.1 Truy Cập vào trang Quản Lý Tài Khoản Giao Hàng Tiết Kiệm. https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap

2.2 Sao chép Mã API Token ID của bạn tại GHTK


2.3 Vào đường dẫn "Tùy Chỉnh TokenID" và dán cái mã Token nãy bạn vừa copy.

2.4 Thêm TokenID Giao Hàng Nhanh vào "Tùy Chỉnh TokenID" như trên. 
Truy cập vào trang quản lý GHN tại https://khachhang.ghn.vn/


Copy mã Token API của GHN vào mục "Tùy Chỉnh Token ID" trong ô nhập Giao Hàng Nhanh.
Bấm Chọn Cập nhật.

Bước 3: Tùy chỉnh trang in vận đơn, Tính Bill cho đơn hàng.
Truy cập vào mục Tùy chỉnh Bản In làm theo các bước như hình, điền thông tin bản thiết kế mẫu in vận đơn.