Tạo đơn hàng


Thứ Năm, Ngày 09-12-2021 11:01:10, : 1024.

Trình quản lý đơn hàng là phải có đơn hàng được tạo mới và được lưu lại. 

Bước 1: Tạo mới đơn hàng (gồm các thông tin của 1 đơn hàng để gởi đi).

1.1 Chọn Cách thức vận chuyển để lấy danh sách các đại chỉ tỉnh/thành và quận/huyện trước, sau đó các Shop điền thông tin của vận đơn vào các ô nhập.

1.2  Nhớ thêm sản phẩm vào trong gói hàng.

1.3 Sau khi đã hoàn thành nhập đầy đủ thông bấm vào mục Thêm đơn mới, và gặp thông báo để xác nhận lại trước khi tạo đơn mới.
Bấm "OK" để hoàn tất việc tạo đơn.

1.4 Kết quả thành công khi tạo đơn mới

Lưu ý: ở 3 nội dung
2.1 "Khách hàng chính thức? Check here=>   "
2.2 "Đã xác nhận giao(gởi) hàng? Check here=>     "
2.3 "Giao thành công? Check here=>     "

Trường hợp:
2.1 Các shop đã chốt đơn khách hàng và chắc chắn sẽ gởi hàng đi cho khách, thì luôn phải Tick vào mục này, để đơn hàng xuất hiện bên menu Tab "Đơn chờ giao".
2.2 Tick mục này nếu bạn đã xác nhận là gởi hàng đến bưu cục rồi, đơn hàng này sẽ nằm ở mục thanh menu Tab "Đơn Hàng Đang vận Chuyển".(bao gồm check ở mục 2.1).
2.3 Được Tick vào ghĩa là đơn hàng này đã hoàn tất gửi đến khách hàng và đơn hàng này chỉ nằm trong ở phần thanh menu Tab "Thống kê Đơn Hàng." (bao gồm check ở mục 2.1 và 2.2).