Thông tin Tạo mã In dán Vận Đơn
Size 100x100

Webiste: -


-------oOo-------

Ngày bán: 19/06/2024 - 11:42
Người bán:
Khách hàng:
Tên sản phẩm SL ĐG T.Tiền
Tổng cộng vnđ

CẢM ƠN VÀ HẸN GẶP LẠI QUÝ KHÁCH !
🌻🌻🌻🌷🌷🌷


Ngày 19 tháng 6 năm 2024
Người gửi:
.
- .
Ghi chú: Vui lòng quý khách quay video lúc mở xem hàng. Nếu có sự cố rơi vỡ, hỏng hàng khi nhận. Shop sẽ đổi mới miễn phí 100% đến quý khách. Cảm ơn.

Nội dung:
Thu hộ:
Người nhận:
Đ/C: .
ĐT:
Được Kiểm Tra Nội Dung.
Không Được Mở Hay Xé Tem Hàng