Tìm kiếm khách hàng trong trình quản lý


Thứ Năm, Ngày 09-12-2021 11:27:04, : 653.

Tìm kiếm Đơn hàng trong trình quản lý danh sách Đơn
1.1 Truy cập vào danh sách đơn, có thể nhập vào ô tìm kiếm theo từ khóa (số ĐT, tên Khách hàng có duấ hoặc không, theo tỉnh thành)

1.2 Tìm đơn hàng theo khoảng thời gian được chọn

1.3 Tìm đơn hàng nhanh ở bất kì mọi lúc mọi nơi
Nhập từ khóa (số ĐT, tên Khách hàng có duấ hoặc không, theo tỉnh thành) vào ô tìm kiếm ở menu trên cùng, click chọn vào đơn hàng, các shop có thể chỉnh sửa đơn hàng đó  ngay lập tức.