Lên Danh sách đẩy vận đơn sang bên vận chuyển hàng loạt


Thứ Năm, Ngày 09-12-2021 11:54:31, : 1410.

Danh sách đơn hàng chuẩn bị đẩy sang bưu cục vận chuyển.
1.1 Chọn Tab vận chuyển bạn muốn gởi.

1.2 Ta có thể chọn in Bill hay in nhãn dán vận đơn trước nếu các shop muốn đóng hàng trước
Click chọn vận đơn rồi bấm vào nút In..Xem lại bản in bill in hàng loạt trước khi in.

2.1  Bước chọn đẩy các đơn hàng sang bên vận chuyển


2.2 Xem lại các thông tin chuẩn bị đẩy vận đơn sang bưu cục
Bấm vào nút "Đẩy danh sách trên đến bưu cục"


2.3 Bưu cục thông báo kết quả trả về đơn hàng được tao xong, đã hoàn thành có nội dung là "Success"

2.4 bấm chọn vào lại tab đang chờ giao để tải lại danh sách đã được gán mã vận đơn từ bưu cục
Các shop sẽ thấy mã shipCode như hình.

3.1 Khi đơn hàng đã có mã Ship Code, chọn in nhãn hoặc team dán barcode, lúc này các bản in kèm theo đoạn mã Barcode

3.2 kết quả bản in đều có mã vạch, các shop in ra và đóng gói sản phẩm, dán mã này lên nhé4.1 Sau khi hoàn tất các shop kiểm tra lại có thể bấm vào nút hủy đơn nếu có đổi ý về thông tin gửi hàng nào không đúng.
Đơn hàng sẽ được đánh dấu trạng thái đã hủy bên vận chuyển.

4.2 Sau khi hoàn tất các đơn hàng và các shop đã gửi đến bưu cục, hay các COD đã đến lấy hàng xong.
Chọn những đơn hàng đã hoàn tất và bấm vào nút "hoàn thành gửi đến cục". Thao tác này sẽ đẩy nhưng đơn hàng này qua thanh tab "Đơn đang vận chuyển"

Đã hoàn tất nội dung đẩy đơn hàng từ danh sách chờ gởi.